ಓಸ್ಮಾನಿಯ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿರುವ (http://oudl.osmania.ac.in) ೨೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:

  • ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದು (ಕಂಗ್ಲೀಷ್).
  • ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅರ್ಥವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು.
  • ಪ್ರಕಾಶಕ, ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಗೊಂಡಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಯುನಿಕೋಡ್‌ ಶಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಲಭ ಸರ್ಚ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ ಈ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯಲಿದೆ:

  • ಪುಸ್ತಕ, ಲೇಖಕ, ಪ್ರಕಾಶಕರ ಹೆಸರುಗಳ ಕನ್ನಡೀಕರಣ.
  • ಕನ್ನಡೀಕರಗೊಂಡ ಹೆಸರುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ. (ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ)
  • ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ, ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ 'ಪುಸ್ತಕ ಸಂಚಯ' ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವುದು.
  • ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ವಿಕಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
  • ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಲೇಖಕ/ಲೇಖಕಿಯರ ಪುಟಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪುಟಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು.

* ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಂಡಿರುವ ಹಂತಗಳು | * ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂತಗಳು | * ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು